जेन्देन लामा

जेन्देन लामा - राहत दिनेहो भने अफ्फै नेपाल गएर दिने।। नेपाल सरकारको हातमा परियो  भने स्विस्स बैंकमा पुग्छ  Relatable Romney

9179 shares

Like us and Laugh More!

Laugh more daily

Like us on Facebook?